TRANG CHỦ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sở GD&ĐT Nghệ An
K?t qu? h?c t?p
Kết quả giáo dục THCS Hồ Xuân Hương
Thư viện điện tử
Tru?ng Qu?nh Long
IOE
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 1340 - Tất cả: 1975483
 
Mẫu đơn đăng ký tham gia dạy thêm ngoài nhà trường - Giáo dục Quỳnh Lưu Xứ Nghệ Nghệ An - Thiết kế website SEO TP Vinh
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - CẤP PHÉP DẠY THÊM

Mẫu đơn đăng ký tham gia dạy thêm ngoài nhà trường
Tin đăng ngày: 3/4/2011 - 5470 lần xem

Mẫu số 2…
Mẫu số 1…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số 2

Nghệ An, ngày…tháng…năm 2008

ĐƠN ĐĂNG KÍ

THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

(Dành cho cán bộ, giáo viên đương nhiệm tại các cơ sở giáo dục)

Kính gửi: Ban giám hiệu (hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lí giáo dục)

Họ và tên:Năm sinh:

Hiện đang công tác, giảng dạy tại:

Địa chỉ nơi cư trú:

Số điện thoại liên lạc:

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 03/ 2007/ QĐ- BGD &ĐT và văn bản Quy định về Quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội của UBND Thành phố, tôi đăng ký được tham gia dạy thêm trong tuần theo lịch sau:

Môn dạy

Thời gian dạy (từ…….đến…..)

Địa điểm dạy thêm

Đối tượng học thêm

Nếu được cơ quan cho phép tham gia dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD- ĐTvà UBND Thành phố đã ban hành.

Ghi chú:Giáo viên giữ 01 bản, nộp cho đơn vị quản lý 01 bản, nộp cho người quản lý nơi dạy thêm 01 bản.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vịNgười đăng ký

(Ghi ý kiến, ký và đóng dấu)(ký và ghi rõ họ tên)

____________________________________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Mẫu số 1

Cầu Giấy, ngàythángnăm 2008

ĐƠN ĐĂNG KÍ

THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Kính gửi:

Tên tổ chức, cá nhân:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 03/ 2007/ QĐ- BGD &ĐT và văn bản Quy định về Quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội của UBND Thành phố. Chúng tôi đề nghị xin được cấp giấy phép dạy thêm.

Tên cơ sở dạy thêm:……………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Số phòng học: ……….trong đó:………..phòng có diện tích:…………m2

………..phòng có diện tích:…………m2

Kèm bản sao Hợp đồng thuê địa điểm hoặc Giấy chứng nhận sở hữu nhà.

Cơ sở vật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số132/ QĐ- UBND ngày 13/ 11/ 2007 của UBND thành phố Hà Nội.

Giáo viên: (có danh sách kèm theo)

Kế hoạch dạy thêm học thêm ngoài nhà trường như sau:

Lớp/Nhóm           
Môn……..,khối…….  
Số lớp           
Số tiết/tuần           
Số HS          
        
Môn…….,khối…..   
Số lớp           
Số tiết/tuần           
Số HS          
      
Môn…….,khối……

Số lớp           
Số tiết/tuần           
Số HS          
            Học phí:…………….đồng / tiết học/ HS

Nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD & ĐT và UBND Thành phố đã ban hành.

Xác nhận của CQ quản lý

hoặc UBND xã, phường

(ký và đóng dấu)


Các tin Thủ tục hành chính khác:

Hồ sơ và thủ tục thành lập trường Tiểu học và THCS (3/4/2011)
Thủ tục mở trường lớp ngoài công lập (3/4/2011)
Thủ tục cấp bản sao, đính chính các loại bằng tốt nghiệp và các loại giấy chứng nhận (3/4/2011)
Quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh (3/4/2011)
Hướng dẫn thủ tục cấp phép dạy thêm học thêm (3/4/2011)
Xác nhận giấy phép hành nghề dạy học, ôn luyện thi (3/4/2011)
Giới thiệu chung I Trường trực thuộc I Tin tức - Sự kiện I Hoạt động chuyên môn I Hoạt động Đoàn thể I Trao đổi kinh nghiệm I Nhịp sống học đường I Thông báo - Lịch công tác I Thủ tục hành chính I
 
Địa chỉ: Khối 1 - Thị trấn Cầu Giát - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383.864.150 - Fax: 0383.864.150 - Hotline: 0988.640.001
Email: info@quynhluu.edu.vn / Website: www.quynhluu.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net