TRANG CHỦ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sở GD&ĐT Nghệ An
K?t qu? h?c t?p
Kết quả giáo dục THCS Hồ Xuân Hương
Thư viện điện tử
Tru?ng Qu?nh Long
IOE
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Truy cập hôm nay: 1332 - Tất cả: 1980406
 
Danh sách cán bộ Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Quỳnh Lưu - Giáo dục Quỳnh Lưu Xứ Nghệ Nghệ An - Thiết kế website SEO TP Vinh
GIỚI THIỆU CHUNG - CƠ CẤU TỔ CHỨC

Danh sách cán bộ Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Quỳnh Lưu
Tin đăng ngày: 11/4/2011 - 5723 lần xem

1. Đồng chí: Hồ Ngọc Dũng
Chức vụ: Trưởng phòng
Sinh ngày:
Trình độ chuyên môn:
Năm vào ngành:
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung và các mặt công tác: Tư tưởng- chính trị; tuyên truyền; kế hoạch, tổng hợp; thi đua khen th­ưởng; tài chính ngân sách; công tác tổ chức cán bộ và thanh tra.
Điện thoại: 0912215714; 0383 864 192; 0383641 823
Email: hongocdung@quynhluu.edu.vn

2. Đồng chí: Võ Minh Kỳ
Chức vụ: Phó Trư­ởng phòng
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách bậc Tiểu học, các mặt hoạt động thuộc bậc học và các mặt hoạt động chung: Đoàn-đội; giáo dục thể chất; công nghệ thông tin; kiểm định chất lư­ợng; nghiên cứu khoa học; phổ cập GDTHĐĐT và xoá mù chữ; vì sự tiến bộ Phụ nữ. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc khi Trưởng phòng đi công tác.
Điện thoại: 0912126657; 0383 504 657; 0383641 432
Email: vominhky@quynhluu.edu.vn

3. Đồng chí: Lê Thanh Hiền
Chức vụ: Phó Trư­ởng phòng
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách bậc Trung học cơ sở, các mặt hoạt động thuộc bậc học và các mặt hoạt động chung: Văn nghệ; thể dục-thể thao; phổ cập GDTHCS, BTVH và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức phối hợp phổ cập giáo dục các cấp; giáo dục pháp luật, an toàn giao thông; trung tâm học tập cộng đồng; phòng chống bão lụt; phòng cháy-chữa cháy; phòng chống tội phạm, ma tuý; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống AIDS.
Điện thoại: 0 934354525; 0383 642 555;
Email: lethanhhien@quynhluu.edu.vn

4. Đồng chí: Vũ Thị Hiền
Chức vụ: Phó Trư­ởng phòng
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách bậc học Mầm non, các mặt hoạt động thuộc bậc học và các mặt hoạt động chung: Ytế; bảo hiểm; dân số-gia đình; quyền và bổn phận trẻ em; phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; chuyển đổi loại hình trường Mầm non bán công; bảo vệ môi tr­ường; công tác nữ toàn ngành; thủ tr­ưởng cơ quan; công tác thiết bị tr­ường học và trực tiếp phụ trách bộ phận văn phòng, nội vụ cơ quan.
Điện thoại: 0974162433; 0383 641 783;
Email: vuthihien@quynhluu.edu.vn

5. Trương Tuấn Hải
Phụ trách:  Tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác huy động, chất lượng, đội ngũ, cơ sở vật chất; Báo cáo hàng tháng, kỳ, năm theo quy định của ngành, huyện, Sở GD&ĐT theo định kỳ và theo yêu cầu; Tham mưu về kế hoạch phát triển, quy hoạch mạng lưới, đầu tư xây dựng cơ bản, ngân sách; Bảo hiểm, bảo việt; Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đơn vị văn hoá; Thư ký hội đồng thi đua, hội đồng kỷ luật, hội nghị hiệu trưởng, hội nghị cơ quan. Trực thi đua ngành, công tác thi đua, khen thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục. 

6. Hồ Hữu Thoả 
Phụ trách: Tổ chức cán bộ, PCT CĐ ngành:
 - Phụ trách các vấn đề có liên quan đến công tác cán bộ thuộc bậc Tiểu học; chế độ hưu trí cho cán bộ, giáo viên toàn ngành; chế độ chính sách của cán bộ Phòng GD&ĐT.
- Các nhiệm vụ theo sự phân công của Công đoàn ngành và Hội Cựu giáo chức huyện. 


7. Hồ Mạnh Quế:
Phụ trách: Tổ chức cán bộ;  Thanh tra; Công tác Đảng, Công đoàn cơ quan
- Phụ trách các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thuộc bậc Trung học cơ sở.
- Trực thanh tra ngành.
- Công tác Đảng trong trường học và Công đoàn Phòng GD&ĐT. 

8. Hồ Uyên Văn:
Phụ trách: Tổ chức cán bộ, Tuyển sinh
- Phụ trách các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thuộc bậc Mầm non.
- Quản lý nhân sự trên máy vi tính thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ toàn ngành.
- Tham mưu đề xuất, chủ động phối hợp đào tạo chuẩn, nâng chuẩn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên....
- Tổng hợp, thu nhận hồ sơ thi ĐH,CĐ,THCN.
- Chế độ cho học sinh miền núi, học sinh nghèo... 

9. Hồ Thị Trúc:
Phụ trách: Chuyên môn Mầm non
- Phụ trách chuyên môn Mẫu giáo.
- Các cuộc thi của giáo viên; chỉ đạo trường trọng điểm.
- Chỉ đạo trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Theo dõi thi đua ngành học Mầm non. 

10. Thái Thị Ba: 
Chuyên môn Mầm non 
- Phụ trách chuyên môn Nhà trẻ.
- Các cuộc thi của trẻ; chỉ đạo trường CQG mức độ 1.
- Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công.
- Chỉ đạo bán trú. 

11. Nguyễn Thị Hương: 
Chuyên môn Mầm non 
- Tham gia chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo, Nhà trẻ.
- Bồi dưỡng thường xuyên; chuyên đề giáo dục mầm non đổi mới; chuyên đề thiết thực của bậc học.
- Giáo dục trẻ khuyết tật.
- Công tác tuyên truyền thuộc bậc học. 

12. Lê Đức Rạng: 
Chuyên môn Tiểu học 
- Phụ trách chuyên môn các môn xã hội bậc Tiểu học.
- Các cuộc thi của giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên; các chuyên đề của bậc học.
- Chỉ đạo trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.
- Theo dõi thi đua bậc Tiểu học.  

13. Nguyễn Ngọc Tĩnh: 
Chuyên môn Tiểu học 
- Phụ trách chuyên môn các môn tự nhiên bậc Tiểu học.
- Các cuộc thi của học sinh.
- Các kỳ thi khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng. Chỉ đạo trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập. 

14. Hoàng Phú:
Chuyên môn Tiểu học 
- Phụ trách chuyên môn các môn Nhạc, Hoạ và môn tự chọn  bậc Tiểu học; chỉ đạo triển khai môn ngoại ngữ theo chương trình 10 năm phổ thông.
- Công tác đoàn-đội, giáo dục thể chất; văn nghệ, thể dục thể thao toàn ngành.
- Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, xoá mù chữ.
- Quản trị mạng, trang Veb toàn ngành và cơ quan.
- Công tác thông tin tuyên truyền bậc học và toàn ngành. 

15. Trần Xuân Nhương: 
Chuyên môn THCS 
- Phụ trách chuyên môn các môn Lý, Hoá, Sinh, Công nghệ, Ngoại ngữ và môn tự chọn bậc THCS.
- Học sinh giỏi; khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng và phần mềm quản lý nhà trường.
- Chỉ đạo trường chuẩn Quốc gia và trực tiếp chỉ đạo trường THCS Hồ Xuân Hương.
- Theo dõi thi đua bậc THCS.  

16. Đào Trọng Dinh: 
Chuyên môn THCS 
- Phụ trách chuyên môn các môn Văn, Sử, Địa, GDCD bậc THCS.
- Giáo dục đạo đức; an toàn giao thông; giáo dục pháp luật; phòng chống các tệ nạn xã hội, ma tuý, AIDS. Phòng chống bão lụt, phòng cháy-chữa cháy...
- Dạy nghề- Hướng nghiệp.
- Quản lý cấp phát bằng TNTHCS.  

17. Hồ Bá Hiếu: 
Chuyên môn THCS 
- Phụ trách chuyên môn các môn Toán, Thể dục, Nhạc, Hoạ, hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS.
- Các cuộc thi của giáo viên.
- Bồi dưỡng thường xuyên; các chuyên đề của bậc học.
- Phổ cập giáo dục trung học.
- Xét tốt nghiệp THCS.
- Công tác tuyên truyền thuộc bậc học. 

18. Nguyễn Thị Vân: 
Kế toán trưởng 
- Triển khai, theo dõi, phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch lập dự toán, điều chỉnh dự toán ngân sách; chương trình mục tiêu, phổ cập, xoá mù chữ và các nguồn khác.
- Trực tiếp thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí thuộc Phòng GD&ĐT và các trường Mầm non.
- Bố trí, phân công cán bộ thuộc bộ phận tài vụ triển khai các công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng. 

19. Nguyễn Thị Ngân:
Kế toán 
- Theo dõi cấp, bổ sung kinh phí THCS.
- Triển khai, theo dõi, thanh quyết toán Sách giáo khoa, văn phòng phẩm.
- Theo dõi thu, nạp, quyết toán Bảo hiểm xã hội của Phòng GD&ĐT và các trường Mầm non.
- Tham gia quyết toán theo sự phân công Kế toán trưởng.
- Phục vụ cơ quan, các hội nghị của ngành theo sự phân công của bộ phận Văn phòng. 

20.Trương Đình Phượng: 
Kế toán 
- Theo dõi, tổng hợp dự toán, bổ sung kinh phí Tiểu học.
- Kiêm nhiệm Kế toán Công đoàn ngành, Hội khuyến học.
- Tham mưu, đề xuất việc mua sắm, tu sửa, bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc của cơ quan..
- Trực tiếp chỉ đạo công tác an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, bảo vệ cơ quan.
- Tham gia quyết toán theo sự phân công Kế toán trưởng 

21. Trần Thị Liên:
Thủ quỹ 
- Thu, nhận, quản lý và thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản theo các chứng từ thuộc ngành, công đoàn ngành, công đoàn cơ quan, sách giáo khoa, ấn phẩm...
- Phục vụ cơ quan, các hội nghị của ngành theo sự phân công của bộ phận Văn phòng. 

22. Trần Thị Dung: 
Văn phòng 
- Bố trí lịch và tham gia phục vụ; chuẩn bị điều kiện các hội nghị của ngành, công đoàn ngành và cơ quan.
- Quản lý, theo dõi các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ngành. Nhận, phát, gửi công văn của ngành, hướng dẫn các cấp theo yêu cầu của Trưởng phòng hoặc Phó phòng được uỷ quyền. Sao in văn bản theo quy định.
- Tham mưu, đề xuất mua và cấp phát các loại: Báo, tạp chí, văn phòng phẩm cho cơ quan. Nhận, lưu giữ, phục vụ nhu cầu đọc, truy cứu tài liệu của cán bộ Phòng GD&ĐT.
- Công tác nội vụ cơ quan, trực văn phòng, điện thoại. 

23. Hoàng Thị Thưởng: 
Phục vụ, Sách thiết bị 
- Cung ứng Sách giáo khoa, thiết bị dạy học, các tài liệu tham khảo, văn phòng phẩm cho các trường học.
- Tổ chức hoạt động kho sách theo hợp đồng với Công ty Sách-Thiết bị trường học Nghệ An.
- Phục vụ cơ quan, các hội nghị của ngành theo phân công của bộ phận. 

24. Trần Ngọc Lâm 
Khuyến học, TTHTCĐ 
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các TTHTCĐ.
- Tham gia một số nhiệm vụ thuộc bộ phận thống kê-kế hoạch, thanh tra.
- Các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội khuyến học huyện. 

Ngoài trách nhiệm, nhiệm vụ đã đ­ược phân công, tuỳ theo điều kiện cụ thể, Tr­ưởng phòng quyết định các Phó Trưởng phòng đảm nhận các Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban chỉ đạo, tiểu ban chỉ đạo và các tổ công tác theo yêu cầu. 


Các tin Giới thiệu chung khác:

Phân công Lãnh đạo, cán bộ Phòng GD&ĐT (2/1/2012)
Giới thiệu Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Lưu (1/1/2012)
Thành tích đạt được (3/4/2011)
Giáo dục Quỳnh Lưu - Ổn định và phát triển! (3/4/2011)
Giới thiệu chung I Trường trực thuộc I Tin tức - Sự kiện I Hoạt động chuyên môn I Hoạt động Đoàn thể I Trao đổi kinh nghiệm I Nhịp sống học đường I Thông báo - Lịch công tác I Thủ tục hành chính I
 
Địa chỉ: Khối 1 - Thị trấn Cầu Giát - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383.864.150 - Fax: 0383.864.150 - Hotline: 0988.640.001
Email: info@quynhluu.edu.vn / Website: www.quynhluu.edu.vn
Thiết kế bởi Sara Hitech - Website: www.sarahitech.net