Thứ hai, 22/01/2018 - 01:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN QUỲNH LƯU
Danh sách gồm 4 hội viên
 • Vũ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trư­ởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0974162433; 0383641783;
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trư­ởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0934354525; 0383642555;
  • Email:
   lethanhhien@quynhluu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Võ Minh Kỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trư­ởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912126657; 0383 504 657; 0383641 432
  • Email:
   vominhky@quynhluu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0912215714; 0383 864 192; 0383641 823
  • Email:
   hongocdung@quynhluu.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
STT Tên hội viên Chuyên ngành